Partnerstwo "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" to wynik wieloletniej współpracy w tym obszarze, która zaowocowała m.in. stworzeniem nowej ustawy o zbiórkach publicznych, obszerną nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zablokowaniem prac nad restrykcyjną ustawą o fundacjach, dostosowywaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do ewoluujących warunków współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a obecnie finalizowane są działania związane z uproszczeniem rachunkowości.

Tworzą je stowarzyszenia i fundacje, które na początku 2016 r. zadeklarowały gotowość do wspólnego działania w formule zaproponowanej w Strategicznej Mapie Drogowej rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce (SMD). Wsparcie merytoryczne zapewniają eksperci ze środowiska pozarządowego, samorządowego oraz akademickiego.

Działamy wspólnie na rzecz niwelowania barier prawnych i tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju aktywności społecznej, inicjatyw obywatelskich oraz organizacji pozarządowych. Prowadzimy prace w formie zespołów tematycznych, obecnie są to:

 

1. Pożytek publiczny

- notatka ze spotkania dnia 12.05.2016

- notatka ze spotkania dnia 9.06.2016

- notatka ze spotkania dnia 26.09.2016

2. Prawo o stowarzyszeniach

- notatka ze spotkania dnia 11.04.2016

3. Ustawa o fundacjach

- notatka ze spotkania dnia 27.04.2016

notatka ze spotkania dnia 14.10.2016

 

Opracowaliśmy wspólne stanowisko w konsultacjach publicznych do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przyjęte 25.01.2017 r.
Następnie 3.07.2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do posłów na Sejm RP apelując o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

 

Partnerstwo nie funkcjonuje jako odrębny podmiot prawa, nie pozyskuje finansowania z żadnych źródeł. Utrzymujemy je dzięki zaangażowaniu ekspertów wspierających nas pro bono lub dzięki finansowaniu ich pracy przez organizacje, które reprezentują. Organizacje prowadzące wspólnie zespoły tematyczne udostępniają nieodpłatnie pomieszczenia, sprzęt, drobny poczęstunek oraz w miarę możliwości zapewniają zwroty kosztów dojazdu.

Działamy i przyjmujemy nowych członków na podstawie regulaminu.

 

Organizacje tworzące partnerstwo oraz związani z nimi eksperci:

-        Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Irena Gadaj

-        Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok - Marcin Kruhlej

-        Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka - Przemysław Żak

-        Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Katarzyna Sadło i Piotr Frączak

-        Fundacja im. Stefana Batorego - Ewa Kulik i Grzegorz Makowski

-        Forum Darczyńców w Polsce - Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska

-        Naczelna Organizacja Techniczna - Włodzimierz Hausner

-        Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - Łukasz Domagała i Kinga Polubicka 

-        Polska Fundacja im. Roberta Schumana - Rafał Dymek

-        Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Łukasz Domagała

-        Stała Konferencja Ekonomii Społecznej - Henryk Wujec

-        Stowarzyszenie Klon/Jawor - Alina Gałązka, Rafał Kowalski

 

 

Eksperci zewnętrzni:

-        Tomasz Bujak - Stowarzyszenie Doradców Prawnych

-        Agnieszka Deja - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

-        Łukasz Gorczyński, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (jednostka samorządowa)

-        Edyta Hadrowicz – wykładowca akademicki

-        Irena Herbst - Centrum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego

-        Grzegorz Jędrys - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

-        Paweł Krzeczunowicz - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

-        Cezary Miżejewski - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

-        Michał Orzechowski - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

-        Tomasz Pawłowski - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (jednostka samorządowa)

-        Tomasz Schimanek - Stowarzyszenie Dialog Społeczny

 

 

 

Kontakt: Kinga Polubicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.