INICJATOR PT

 

Partnerstwo obejmuje dwa kierunki Strategicznej Mapy Drogowej: 19 i 20.

21 stycznia 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie Partnerstwa Dobro Wspólne Lokalnie. Uczestnicy spotkania zgodnie postanowili o zakończeniu działalności Partnerstwa z uwagi na wyczerpanie formuły wspólnego działania. Uznali jednak, że popularyzacja dobra wspólnego jest nadal potrzebna i że w miarę możliwości, korzystając z dotychczasowych doświadczeń Partnerstwa, będą starali się ją prowadzić w ramach podejmowanych przez siebie działań.

 

Tomasz Schimanek

 

MATERIAŁY

 

 

REGULAMIN

 

CZŁONKOWIE PT

 

HARMONOGRAM PRAC