INICJATOR PT

Inicjatorem PT jest Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska Watchdog Polska

 

MATERIAŁY

Tag "mapa" na watchdogportal.pl

Wybór ważniejszych tekstów:

Podstrona kampanii o lokalnych watchdogach - Dbamy o lepszą codzienność

Rozstrzygnięcie konkursu o działaniach lokalnych watchdogów pt. Pozytywnie dociekliwi

OBSZARY DO PRACY:

  1. Walka z lokalnymi zależnościami rozumianymi jako systemowe bariery w skuteczności egzekwowania prawa.
  2. Starania o uwagę darczyńców prywatnych i publicznych we wspieraniu lokalnych inicjatyw strażniczych.
  3. Promowanie istotności i sensowności działania takich inicjatyw, aby otrzymywały wsparcie od ludzi.
  4. Obecność w mediach i mówienie nie tylko o działaniach konkretnej organizacji, ale też o obywatelskich możliwościach sprawdzania władzy i wpływania na jej działania.
  5. Federacja watchdogów - czy potrzebna?
     

REGULAMIN

Na stronie Watchdogportal.pl pod tagiem „mapa” będą dostępne wszystkie wydarzenia z nią związane.

Wszystkie wydarzenia będą publicznie ogłaszane na Watchdogportal.pl.

Informacja o działalności grupy i link do miejsca z informacjami znajduje się na tej stronie.

Można się zapisać na listę dyskusyjną – pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy okazji zgłaszania się, można zaznaczyć nad jaką kwestią chce się szczególnie popracować i co można wnieść do tej wspólnej pracy.

Można zaproponować inny ważny temat (ogłosić go na watchdogportal.pl), nie przewidziany dotychczas i zbierać do niego grupę poparcia, grupę zainteresowanych osób.

Spotkania będą organizowane w razie potrzeby, poza tym grupa wpisuje się w ogólne ramy Mapy Drogowej 3 Sektora, więc będzie możliwość spotkania się w ramach konferencji organizowanych przez OFOP i SPLOT.

Osobą kontaktową jest Katarzyna Batko-Tołuć. Jej główna odpowiedzialność to umożliwianie kontaktu członkom grupy (prowadzenie listy dyskusyjnej) i informowanie o wydarzeniach (watchdogportal.pl). Prowadzenie poszczególnych działań w ramach harmonogramu, to odpowiedzialność osób lub organizacji, które zadeklarują działanie. Odpowiedzialności przypisane są w harmonogramie.

 

CZŁONKOWIE PT

Imię i nazwisko organizacja
Hubert Barański Fundacja Fenomen
Katarzyna Batko-Tołuć Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Anna Cioch Fundacja Stańczyka
Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego/OFOP
Filip Gołębiewski Fundacja Court Watch Polska
Krzytsztof Jakubowski Fundacja Wolności
Kinga Kulik Stowarzyszenie Homo Faber
Bartosz Pilitowski Fundacja Court Watch Polska
Danuta Przywara Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Grzegorz Wójkowski Stowarszyszenie Bona Fides

 

HARMONOGRAM PRAC

Ad. 1 – Planowana konferencja z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - 1 lipca 2016 roku. Odpowiedzialna organizacja Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Ad. 2 – Konferencja darczyńców – wrzesień lub październik 2016. Centralne starania Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
Ad. 3 – Kampania „Dbamy o lepszą codzienność”, konkurs "Pozytywnie dociekliwi" oraz praca własna osób działających, poprawa komunikacji, informowanie o swoich działaniach. Sieć Obywatelska Watchdog Polska i każda organizacja w swoim zakresie.
Kampania ruszyła w marcu 2016, a jeśli dobrze pójdzie będzie stałym działaniem Sieci Watchdog w ramach działalności gospodarczej.
Ad. 4 – zmasowana akcja do mediów wokół jakichś wydarzeń w roku ważnych dla demokracji – mini kampanie (o czym?) i wysyłanie lokalnych i centralnych organizacji do mediów. Do zdecydowania.
Ad. 5 - dyskusja na temat tego, czy potrzebna jest federacja watchdogów. 4.04.2016. Prowadzenie - Bartosz Pilitowski, Fundacja Court Watch Polska.
(https://courtwatch.pl/blog/2016/04/04/federacja-watchdogow/).