INICJATOR PT

Inicjatorem PT jest Dorota Piechowicz-Witoń, Opole

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; kom. 660 689 333

 

Sektor pozarządowy w Polsce podjął się ogromnie ważnego zadania tworząc Strategie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Strategia ta przyjęła nazwę Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.


Strategia wskazuje kierunki działań i niezbędnych interwencji aby między innymi usprawnić współpracę międzysektorową, rozwijać działalność ruchów społecznych oraz nade wszystko wykorzystywać potencjał obywatelski w rozwoju kraju!

Obecnie trwa proces tworzenia partnerstw tematycznych  organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych części Strategicznej Mapy Drogowej.

Pierwszy priorytet w Strategicznej Mapie Drogowej stanowi edukacja obywatelska.


Bez świadomych (wiedza), zaradnych (umiejętności) i współodpowiedzialnych (postawy) obywateli nie ma społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji ani organizacji pozarządowych.


Priorytetowi temu towarzyszy kilka podstawowych wniosków:

 • po pierwsze, obywatele chcący działać społecznie nie zawsze chcą lub mogą zakładać organizację. Jednak te już istniejące powinny być dla nich wzorem, powinny tworzyć przestrzeń dla wsparcia działań pojedynczych obywateli i inicjatyw nieformalnych;
 • po drugie, działalność w organizacjach może być najpełniejszą formą praktykowania postaw społecznych. To w nich obywatele, ale i przyszli działacze samorządowi, politycy, mężowie stanu powinni od podstaw uczyć się służby społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności;
 • po trzecie, część odpowiedzialności za edukację obywatelską spoczywa na publicznej oświacie, co nie zwalnia organizacji z kontrolowania, wspomagania oraz – w razie konieczności – uzupełniania tych działań w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej.  


Organizacje powinny stać się szkołą praktykowania obywatelskości, codziennego zaangażowania, wolontariatu. Chodzi zarówno o chęć działania, jak i potrzebną wiedzę i umiejętności. Dlatego powinny działać na rzecz swojej lokalnej, samorządowej wspólnoty, zaspokajać potrzeby i rozwiązywać problemy poprzez świadczenie usług, ale także artykułować i reprezentować interesy i wartości – czy to swoje, czy obywateli – poprzez działania rzecznicze.


W tym celu właśnie celu powstaje partnerstwo tematyczne, którego zadaniem będzie wypracowanie, ale i wdrażanie już istniejących rozwiązań w temacie edukacji obywatelskiej w systemie edukacji formalnej (Partnerstwo 5. Działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej (szkolnej)).

Członkami partnerstwa mogą być organizacje pozarządowe działające w Polsce, którym bliskie są działania w obszarze edukacji i oświaty. Kluczowa jest motywacja aby organizacje te autentycznie chciały się włączyć w działania partnerstwa, które mają doprowadzić w dłuższym okresie czasu do wprowadzenia edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej.
 


Osoby i podmioty zainteresowane współpracą w ramach partnerstwa tematycznego zachęcam do kontaktu:


Dorota Piechowicz-Witoń, inicjatorka partnerstwa tematycznego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; kom. 660 689 333


Partnerstwo tematyczne stwarzać będzie okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń ale nade wszystko do podejmowania konkretnych działań. Jakich i w jaki sposób to już należy do każdego partnerstwa indywidualnie. Ważne jednak, że platformą wspólną jest Strategiczna Mapa Drogowa.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PARTNERSTWA TEMATYCZNEGO NR 5

 

Partnerstwo nr 5 - Działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej (szkolnej).

Wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałaby podjąć się współpracy w ramach partnerstwa tematycznego prosimy o przesłanie załączonej deklaracji udziału na adres inicjatorki partnerstwa Doroty Piechowicz – Witoń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się mailowo na wyżej podany adres bądź telefonicznie 660 689 333.

 

REGULAMIN I INNE DOKUMENTY

 

CZŁONKOWIE PT

Imię i nazwisko

Organizacja

Magdalena Bury-Zadroga

 

 

 

 

 

 

Witamy kolejną organizację w gronie partnerstwa tematycznego nr 5 !

Fundacja "W rozwoju"

 

Magdalena Bury-Zadroga - psycholog, pedagog, doradca zawodowy, coach z akredytacją International Coach Federation, trener umiejętności psychospołecznych, facylitatorka HAE, skończyła Szkołę Trenerów TROP oraz liczne warsztaty podnoszące kompetencje trenerskie. Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych prowadzi od 2006 roku. Ekspert w zakresie psychologii pozytywnej, której podstawę stanowi rozwijanie talentów i indywidualnych potencjałów człowieka, pozytywnego myślenia, proaktywności, automotywacji. Uczestniczka, realizatorka, koordynatorka wielu projektu unijnych i NGO. Prezeska Fundacji "W rozwoju", która realizuje międzypokoleniowe projekty teatru zaangażowanego społecznie, działania inicjujące oddolne inicjatywy obywatelskie, warsztaty skupione wokół poszukiwania i kultywowania tożsamości kulturowej.

Marek Mendel

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza".

Marek Mendel - nauczyciel informatyki, wieloletni dyrektor szkół na na wszystkich etapach edukacyjnych. Związany ze Szkołą Liderów PAFW - Lider III edycji, uczestnik i koordynator wielu programów unijnych i NGO. Współpracuje m.in z  Federacją Inicjatyw Oświatowych - trener oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty i Stowarzyszeniem Miasta w Internecie - Latarnik Polski Cyfrowej.

Karolina Kryściak

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

Karolina Kryściak jest od dziesięciu  lat nauczycielką historii, geografii i wos w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie i od wielu lat w tej szkole opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Realizowała  z uczniami liczne projekty edukacji obywatelskiej,  dzięki którym młodzież rozwijała swoje umiejętności społeczne. Ponadto jest autorem scenariuszy lekcji z edukacji globalnej. Uczestniczyła w projektach CEO „W świat z klasą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach” jako mentor kursów internetowych dla nauczycieli. Jest członkiem Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Tarcza” i Stowarzyszenia Młodzi i Waleczni Obywatele. Jako koordynator realizowała projekty programu Równać Szanse skierowane do młodych ludzi w celu zwiększenia kompetencji społecznych i umiejętności liderskich. Ukończyła Szkołę Liderów PAFW i uczestniczyła w  2016 r. w wyjeździe studyjnym do USA  w ramach international Visitor Leadership Program.

Alicja Pacewicz

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Alicja Pacewicz – ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 1994 r. CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”, „Nienawiść – jestem przeciw’, „W-F z klasą”, „Koduj z klasą”, „Otwarte przestrzenie edukacyjne”, „Młodzi przedsiębiorczy”),  podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, a także publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka MEN, współorganizatorka programów współpracy międzynarodowej: Networking European Citizenship Education oraz International Civic Education Exchange. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Sylwia Żmijewska – Kwireg

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sylwia Żmijewska-Kwiręg jest absolwentką Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2001 pracuje w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej jako koordynatorka projektów edukacyjnych  oraz zarządza zespołem edukacji obywatelskiej i ekonomicznej. Jest autorką licznych edukacji poświęconych wychowaniu obywatelskiemu oraz na rzecz przedsiębiorczości.

Elżbieta Tołowińska - Królikowska

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Elżbieta Tołwińska-Królikowska – pedagog, w l. 1993-1998 pedagog szkolny i nauczycielka WoS w Integracyjnej, Twórczej Szkole Podstawowej nr 339 im. R. Wallenberga w Warszawie; w l. 2006-2016 wiceprezeska i prezeska zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych. W l. 1993-97 trenerka nauczycieli wdrażających program KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) w CEO; uczestniczka szkoleń międzynarodowych: wizyt studyjnych dla trenerów n-li WoS w  Danii (1995) i Ohio (USA,1997), szkoleń dot. nauczania o Holocauście: Fundacji Facing History (Davos, 1996), Instytut Yad Vashem (Jerozolima, 2006). Trenerka programu „Szkoła Współpracy” (FRDL, 20014-15). Współautorka i koordynatorka programu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2009-13) – w 119 małych wiejskich SP rozwijano kompetencje kluczowe (m.in. społeczne i obywatelskie) metodą projektu i oceniania kształtującego, w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym; koordynatorka krajowa programu Szkoły Aktywne w Społeczności, będącego częścią programu International Standards of Community Schools (od 2012). Autorka i współautorka, redaktorka wielu publikacji i materiałów metodycznych dot. edukacji obywatelskiej, w tym pakietów scenariuszy dla wiejskich SP: „Dzieci obywatele” – kl. 1-3 SP i „Dzieci aktywne w społeczności” – kl. 4-6 SP.

Karolina Pisz

Fundacja Laboratorium Zmiany

Karolina Pisz - absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Laboratorium Zmiany, certyfikowana trenerka rozwoju osobistego. Jest współautorką i realizatorką wielu projektów na rzecz młodzieży, promujących aktywność społeczną, obywatelską i postawę przedsiębiorczą. Przede wszystkim stara się tworzyć warunki, w których młodzi ludzie mają szansę poznać siebie i własne możliwości i poczuć, jaką satysfakcję daje poczucie sprawstwa.  Aktywnie działa na rzecz eliminacji dyskryminacji kobiet.

Olga Napiontek

Fundacja Civis Polonus

Olga Napiontek. Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z socjologii dotyczący edukacji obywatelskiej w gimnazjach. Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 700 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013 - 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.szkolawspolpracy.pl). Projekt ten objął ponad 1500 szkół.

Rafał Dymek

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Rafał Dymek. Pracuje dla Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. edukacją obywatelską, w szczególności aktywizacją młodzieży w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, aktywnego udziału w wyborach, w ramach samorządności uczniowskiej. Specjalizuje się także w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność.

Dorota Piechowicz-Witoń

 

Inicjatorka partnerstwa tematycznego

Dorota Piechowicz – Witoń. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (pedagogika resocjalizacyjna), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska nt. miejsca organizacji pozarządowych w aktywizacji środowiska lokalnego w obszarze edukacji). Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Od 2006 roku aktywnie działa w sektorze pozarządowym, ściśle współpracując z organizacjami non – profit w regionie opolskim i poza województwem. Pełniła między innymi funkcję członkini zarządu i dyrektora biura Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych - członek WRZOS, w latach 2008 – 2010 koordynowała działalność Opolskiego Regionalnego Centrum Wolontariatu przy OFOS. Członkini Zespołu ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola (kadencja 2008,2009,2010), Certyfikowana Animatorka Ekonomii Społecznej i Trenerka Pracy Osób Niepełnosprawnych. Absolwentka Szkoły Trenerów Modelu współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Trenerka m.in. z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem, podstaw prawnych działalności wolontariackiej, aktywizacji osób wykluczonych społecznie i zawodowo, komunikacji i zarządzania zespołem. Autorka ponad 20 artykułów w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej i pracy socjalnej. W latach 2010 – 2016 członkini zarządu Opolskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Pozarządowych, członek Sieci Splot (sekretarz, później prezes). Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MRPiPS. Obecnie przewodnicząca Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 1 lutego 2016 pracuje w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

 

HARMONOGRAM PRAC

 

Najbliższe wydarzenie!

W dniu 22 czerwca 2016 tj. środa odbędzie się spotkanie członków partnerstwa tematycznego nr 5: Działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej (szkolnej).

Godzina: 14:00
Miejsce: Biuro Federacji Inicjatyw Oświatowych,
ul. Śniadeckich 23, lok. 9, IV p., Warszawa


Partnerstwo funkcjonuje w ramach wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce. Wcześniej ta niezwykła aktywność sektora społecznego funkcjonowała pod nazwą „Trzeci sektor dla Polski”.


Działania zainicjowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.  


Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem edukacji obywatelskiego, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mogą być członkami partnerstwa tematycznego.

Więcej informacji na temat naszego partnerstwa jak i całej Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie:

http://www.mapa3sektora.org/

Obecny skład partnerstwa tematycznego:
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”,
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO),
Federacja Inicjatyw Oświatowych,
Fundacja Civis Polonus,
Fundacja Laboratorium Zmiany,
Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa prosimy o kontakt:


Inicjatorka Partnerstwa: Dorota Piechowicz-Witoń
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy wszystkich chętnych reprezentantów organizacji pozarządowych zainteresowanych tematem edukacji obywatelskiej.


Działania podjęte do tej pory:

 • stworzenie bazy kontaktów (głównie mailowych) organizacji pozarządowych w Polsce działających w obszarze edukacji i oświaty;
 • zaplanowanie i rozpoczęcie działań promocyjnych związanych ze Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce (newsy na str. www i portalach społecznościowych informujących o działaniach w ramach Strategii – SMD -, prezentacja zakresów tematycznych strategii, prezentacja partnerstw tematycznych);
 • mailing do podmiotów zdiagnozowanych jako potencjalnie zainteresowane tematem nr 5 (Edukacja obywatelska). Wiadomość mailowa dotarła do kilkudziesięciu podmiotów w różnych częściach kraju (niżej wskazane są te podmioty), wiadomość zawierała informacje ogólne jak wyglądał proces tworzenia Strategicznej Mapy Drogowej. Została przekazana publikacja – całość SMD. Dodatkowo zostały przekazane materiały wyjściowe do dyskusji o edukacji obywatelskiej. Został przekazany również materiał dotyczący procesu tworzenia partnerstw tematycznych. Pokłosiem tych wiadomości mailowych zostało rozesłane zaproszenie na pierwsze spotkanie w ramach inicjowania partnerstwa tematycznego
 • odbyło się do tej pory jedno oficjalne spotkanie inicjujące w dniu 11 grudnia 2015 roku, w siedzibie Sieci Splot (w tym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów: Forum Inicjatyw Oświatowych, Fundacja im. Roberta Schumana oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).


Wynikiem spotkania było określenie wstępnych słabych i mocnych stron tworzenia partnerstwa tematycznego obejmującego cały kraj jak również trudności na jakie partnerstwo może natrafić w toku realizacji celów (głównie chodziło o nisko oceniane przez obecnych na spotkaniu szanse na zmiany prawne, raczej wstępne pomysły szły w kierunku tworzenie projektów lokalnych i wdrażania pilotażowych działań np. z konkretna placówką, szkoła itp.).

 • Po spotkaniu raz jeszcze został skierowany otwarty list do NGO, które potencjalnie są zainteresowanie przystąpieniem do partnerstwa. Przy tej okazji zostały wykorzystane bazy danych podmiotów obecnych na grudniowym spotkaniu – do tych organizacji również został przekierowany list od inicjatorki partnerstwa.
 • od tego czasu na bieżąco jest kontakt pomiędzy inicjatorka a podmiotami wstępnie zaangażowanymi w partnerstwo.
 • został opracowany pakiet dokumentów podstawowych do stworzenia partnerstwa – rozesłany do podmiotów z bazy danych partnerstwa tematycznego – chodziło o zebranie opinii dotyczących ich treści.


Wysłano następujące propozycje dokumentów:

 • projekt regulaminu działania partnerstwa
 • projekt porozumienia partnerstwa
 • projekt deklaracji partnerstwa


W wyznaczonym terminie do 26 lutego 2016, wpłynęły dwie uwagi od dwóch podmiotów.

 • obecnie trwa organizacja kolejnego spotkania – tym razem w Opolu – przed tym spotkaniem, zostaną przesłane deklaracje przystawienia do partnerstwa  – już zatwierdzone po konsultacjach.
 • Spotkanie zaplanowane jest na 30 marca 2016, tj. środa. Cel spotkania, oficjalne złożenie deklaracji do partnerstwa, określenie celów szczegółowych i podział zadań. Poinformowanie o spotkaniu w kwietniu inicjującym dzielności partnerstw tematycznych w Polsce.
Jeśli chodzi o działania w 2016 roku to wstępny harmonogram wygląda następująco – będzie on na bieżąco aktualizowano przez partnerstwo.


Planowane działania:
I kwartał (I, II,III)

 • kontynuowanie procesu tworzenia i poszerzania partnerstwa tematycznego
 • praca nad promocją dotyczącą Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tematu zajmującego się edukacja obywatelską
 • poszerzenie grona interesariuszy
 • stwarzanie korzystnych warunków do budowania koalicji tematycznych
 • działania zmierzające do aktywizacji NGO w obszarze omawianego tematu
 • działania informacyjne i promocyjne na rzecz włączania NGO do grona partnerstwa tematycznego
 • analiza dotychczasowych działań NGO na polu edukacji formalnej – szkolnej
 • zebranie i analiza opracowań dotyczących edukacji obywatelskiej, podejmowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce
 • rozpoczęcie planowania długofalowego w perspektywie celu jakim jest zmiana prawa w obszarze oświaty w Polsce
 • budowanie otoczenia sprzyjającego partnerstwu tematycznemu (mogą to być koalicje tematyczne) w celu działań w mniejszych społecznościach na rzecz edukacji obywatelskiej.


II kwartał (IV, V, VI)

 • przygotowanie pilotażu projektu edukacji obywatelskiej w wybranych placówkach oświatowych
 • praca indywidualna z przedstawicielami wydziałów oświaty, dyrekcji szkół i organizacji prowadzących szkoły
 • działania zmierzające do badania potrzeb społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej w szkołach
 • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się opracowywaniem sposób wprowadzania edukacji do szkół, niezależnie od procesu przygotowywania zmian prawnych
 • rozpoczęcie planowania długofalowego w perspektywie celu jakim jest zmiana prawa w obszarze oświaty w Polsce
 • budowanie otoczenia sprzyjającego partnerstwu tematycznemu
 • przygotowanie pilotażu projektu edukacji obywatelskiej w wybranych placówkach oświatowych
 • praca indywidualna z przedstawicielami wydziałów oświaty, dyrekcji szkół i organizacji prowadzących szkoły
 • działania zmierzające do badania potrzeb społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej w szkołach
 • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się opracowywaniem sposób wprowadzania edukacji do szkół, niezależnie od procesu przygotowywania zmian prawnych.


III kwartał (VII, VIII, IX)

 • opracowanie planu działań i weryfikacji zapisów strategii w zakresie wprowadzenie edukacji obywatelskiej do systemu oświaty formalnej
 • wdrażanie pilotażowego planu edukacji obywatelskiej w wybranych placówkach
 • praca indywidualna z przedstawicielami wydziałów oświaty, dyrekcji szkół i organizacji prowadzących szkoły


IV kwartał (X, XI, XII)

 • przedstawienie planu działania partnerstwa podczas „stałej konferencji”
 • kontynuacja działań rzeczniczych partnerstwa tematycznego.Wśród podmiotów pozarządowych zaproszonych do inicjowania partnerstwa tematycznego znajdują się:

 • Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Kwitnące Talenty
 • Ośrodki Członkowskie Sieci SPLOT w poszczególnych województwach
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
 • Stowarzyszenie Edukacyjne (Gorzów Wielkopolski, Społeczna Szkoła Edukacyjna )
 • Stowarzyszenie Dobra Edukacja (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Edukacja i Nauka (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK” (Warszawa)
 • Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego (Opole)
 • Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie
 • Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (Jelenia Góra)
 • Stowarzyszenie Edukacyjne OMNIS (Słupsk)
 • Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna w Gdańsku
 • Stowarzyszenie Edukacyjne "INTEGRITAS" (Wałbrzych)
 • Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL (Wrocław)
 • Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni
 • Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"
 • Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN (Słupsk)
 • Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK (Białystok)
 • Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
 • Stowarzyszenia Wolna Edukacja (Tychy)
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN” (Warszawa)
 • Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego
 • Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju (Gdańsk)
 • Stowarzyszenie "Edukacja pod Żaglami" (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej (Wrocław)
 • Stowarzyszenie na rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" (Bytom)
 • Stowarzyszenie "Nowe Oblicze Edukacji" (Kielce)
 • Stowarzyszenie WIOSNA (Kraków)
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (Warszawa)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (Warszawa)
 • Narodowa Agencji Programu Młodzież w Działaniu
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Fundacja Szkoła Niezwykła – nauczać inaczej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Gdańska Fundacja Oświatowa
 • Członkowie Krajowego Panelu Ekspertów