Regionalne Panele Ekspertów (RPE) powstały z myślą o jak najszerszym udziale działaczy społecznych w tworzeniu strategii rozwoju sektora obywatelskiego. Utworzone zostały we wszystkich województwach. Liczą od kilku do ponad dwudziestu przedstawicieli organizacji zaproszonych oficjalnie do pracy nad strategią przez Sieć SPLOT i OFOP. W pierwszej fazie członków Panelu wskazały Ośrodki i Partnerzy Sieci SPLOT, następnie powstała grupa mogła rozszerzyć swój skład, sama proponując kolejne osoby. Panele pracują na podstawie opracowanego regulaminu. Każdy z członków Panelu podpisał umowę wolontarystyczną. W jej ramach zwracany jest koszt dojazdów na spotkania. Każdy Panel ma swojego sekretarza, który z reguły wywodzi się z Ośrodka Sieci SPLOT. Sekretarz odpowiedzialny jest za organizowanie pracy, komunikację  i informację. Pracę Panelu w początkowej fazie wspierał również ekspert zewnętrzny. Każdy Regionalny Panel Ekspertów oddelegował swojego przedstawiciela do Krajowego Panelu Ekspertów.

Każdy z Regionalnych Paneli Ekspertów otrzymał do opracowania dwa zagadnienia:

 • „Rola sektora pozarządowego w rozwoju kraju”:
  • Czym jest lub powinien być III sektor?
  • Co ma zmienić?
  • W jaki sposób powinien to robić?
  • W oparciu o jakie wartości powinien działać?
 • Temat wybrany z listy 21 najważniejszych dla sektora zagadnień, opracowanych przez Fundację Stocznia (Jakuba Wygnańskiego). Opracowanie składa się z diagnozy (na podstawie materiałów zastanych), wniosków i rekomendacji, adresatów rekomendacji oraz proponowanego sposobu wdrożenia. Ponadto materiał był przefiltrowany przez cztery zagadnienia:
  • ludzie w organizacjach,
  • finanse organizacji,
  • wizerunek organizacji i sektora,
  • współpraca wewnątrz sektora.  

Każdy Regionalny Panel Ekspertów odbył co najmniej pięć spotkań, w tym jedno dwudniowe spotkanie warsztatowe. Ponadto pracował mailowo i podczas różnych wydarzeń lokalnych  i regionalnych. Członkowie Paneli zamieszczali artykuły na stronie ngo.pl, zakładka Nowa strategia III sektora.

W każdym województwie w czerwcu 2014 r. odbyło się dwudniowe Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych, podczas którego ok. stu uczestników pracowało nad wspomnianymi dwoma tematami. W sumie w Forach wzięło udział niemal 2000 działaczy społecznych.

Materiały już raz skonsultowane regionalnie, zostały skonsultowane ponownie podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, w którym uczestniczyło ponad tysiąc organizacji. Każdy Panel przedstawił  i przedyskutował wynik pracy z uczestnikami Forum. Wynikiem końcowym pracy Paneli były dwa syntetyczne materiały  (5 stron), będące opracowaniem dwóch tematów. Materiały te przekazane zostały do dalszej pracy do Krajowego Panelu Ekspertów (KPE). Krajowy Panel dokonał syntezy 32 materiałów i na ich podstawie opracował „Założenia strategii rozwoju sektora obywatelskiego”. Założenia poddane zostały szerokim konsultacjom. M.in. każdy RPE przeprowadził seminarium konsultacyjne, podczas którego zajęto się propozycją misji, wizji oraz następujących obszarów:

1. Silny III sektor,
2. Edukacja  i aktywizacja obywatelska,
3. Partycypacja i reprezentacja interesów,
4. Kontrola społeczna,
5. Lepsza jakość życia i włączenie społeczne,
6. Silne społeczności lokalne.

Wyniki konsultacji posłużyły do modyfikacji zasadniczego materiału formułowanego przez Zespół Redakcyjny powołany przez Krajowy Panel Ekspertów.

Członkowie Paneli skonsultowali także sposób wdrożenia strategii, są również głównymi uczestnikami konferencji kończącej etap tworzenia strategii – Strategicznej Mapy Drogowej i rozpoczynającej wdrażanie zadań określonych w dokumencie.

Praca Regionalnych Paneli Ekspertów dała rozmach trudnemu dziełu wspólnego wypracowania dróg rozwoju sektora pozarządowego. Dzięki nim można powiedzieć, że sektor pozarządowy uczestniczył w każdej fazie wypracowywania dokumentu. Należy wyrazić nadzieję, że członkowie Paneli w dalszym ciągu będą czuwać nad stosowaniem Mapy.


Członkinie i Członkowie Regionalnych Paneli Ekspertów

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Łukasz Żuchowski, Szczepan Bogucki, Barbara Zamożniewicz, Halina Siemaszko, Emilia Celary, Karol Kaleta, Dariusz Grunt, Łukasz Chlebny, Katarzyna Kossek, Anna Łubek, Aneta Nasternak-Kmieć, Anna Frańczyk
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Anna Gużda, Zenon Matuszko, Dorota Goetz, Mirosława Hamera, Anna Komsta, Robert Obaz, Krystyna Pisarska, Joanna Rudel-Tarnawa, Jolanta Sałek, Magdalena Sawicka, Marcin Skocz, Grzegorz Tymoszyk, Jolanta Zarzeka, Teresa Ziegler
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Stanisław Baska, Kinga Bielec, Daniel Brózda, Aleksandra Chodasz, Iwona Dybus-Grosicka, Jerzy Koziarz, Janina Mroczyńska, Barbara Pawlak, Agnieszka Pieniążek, Bernadeta Szczypta, Bogusław Szweda, Elżbieta Świętek, Dorota Zielińska
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dariusz Kraszewski, Karolina Cyran-Juraszek, Agnieszka Deja, Alina Gałązka, Michał Helwak, Witold Klaus, Ewa Kolankiewicz, Magdalena Krajewska, Joanna Mielczarek, Marcin Mitzner,  Andrzej Pietrucha, Andrzej Rybus-Tolłoczko, Katarzyna Sekutowicz, Piotr Stronkowski, Kamil Śliwowski, Zbyszek Wejcman, Agnieszka Żychalak, Agata Jałosińska, Marta Henzler
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Dorota Bazuń, Edyta Czeczkova, Kamil Czerwiński, Karolina Dreszer-Smalec, Daniel Fąferko, Maciej Kaleta, Wojciech Kuryłło, Marta Nadrzycka-Soczek, Przemysław Maksymów, Janusz Marciniak, Bogumiła Michalska, Stanisław Michalski, Iwona Szablewska, Adam Szulczewski, Magdalena Tokarska, Katarzyna Twardowska, Dorota Zubko
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Stanisław Banaś, Andrzej Bukowski, Ewa Chromniak, Maria Jędrysik, Dorota Kobylec, Krzysztof Kwatera, Jacek Mech, Anna Pasieka, Małgorzata Pyka, Agnieszka Sroka, Magdalena Szczudło, Agnieszaka Szostak, Grażyna Wiatr, Aleksandra Włodarczyk, Paweł Wójtowicz, Anna Styszko, Przemek Dziewitek
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO–POMORSKIE
Marek Borzyszkowski, Łukasz Broniszewski, Ewa Głodowska-Morawska, Jan Maria Grabowski,  Karol Gutsze, Marta Karwacka, Mateusz Kucz, Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Krzysztof Ślebioda, Mirosława Tomasik, Marcin Tylman, Marek Borzyszewski, Łukasz Broniszewski, Hanna Brzuszczak, Jolanta Gawryłkiewicz, Ewa Głodowska-Morawska, Małgorzata Mierzejewska, Marcin Płocharczyk, Krzysztof Woliński, Beata Wróblewska
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Ewa Gałka, Liliana Helwich, Joanna Kalińska, Maria Nowicka, Joanna Skorupska-Górska, Hanna Hendrysiak, Irena Wojciechowska, Patrycja Wosińska, Justyna Schaefer-Kurkowiak, Katarzyna Sulejewska, Justyna Kalina Ochędzan, Katarzyna Jórga, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Iwona Janicka
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Paweł Abucki, Arkadiusz Skowron, Krzysztof Hołyński, Kazimierz Słobodzian, Anna Kruczek, Piotr Masłowski, Michał Potoplak, Ryszard Skrzypiec, Anna Cebula
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Jarosław Duszak, Jadwiga Fatyga, Joanna Kucharska, Maria Pobóg-Lenartowicz,  Izabela Podobińska, Daniel Podoliński, Sławomir Śliwa, Tomasz Kandziora, Monika Witkowska-Kubas, Alicja Gawinek, Bartek Rafał, Marek Mendel, Tomasz Nawara, Piotr Bobak, Jan Całka, Krzysztof Początek, Mieczysław Wojtaszek, Barbara Kamińska, Grzegorz Kuśmierczyk, Tomasz Paluch
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Katarzyna Barcikowska, Wojciech Dec, Edyta Długosz Mazur, Krzysztof Jakubowski, Ewa Noga, Natalia Gmurkowska, Ewelina Jocek, Maciej Lubaś, Iwona Włodarczyk
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Bożena Bednarek, Ewa Jasińska, Katarzyna Kamecka-Lach, Patrycja Krajewska, Krzysztof Leończuk, Karolina Poczykowska, Joanna Salwa-Anucińska, Anna Skorko, Eliza Szadkowska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Małgorzata Borowska, Katarzyna Łotowska, Agnieszka Olender
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Wojciech Spychała, Tomasz Sobolewski, Maria Górska, Marcin Kowalski, Antoni Sobolewski, Bożena Zarecka, Łukasz Cieśliński, Monika Widocka
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO–MAZURSKIE
Andrzej Jurkian, Krzysztof Marusiński, Piotr Kubarewicz, Urszula Podurgiel, Marek Skaskiewicz, Anna Śledzińska, Piotr Pniewski, Kornelia Kurowska, Joanna Glezman, Beata Peplińska-Strehlau, Joanna Gawryszewska, Marek Borowski, Bartłomiej Głuszak, Maciej Bielawski, Krystyna Sałak, Monika Hausman-Pniewska, Agnieszka Zabłocka
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Katarzyna Książczak, Bogusława Lipczyńska, Marian Miśkiewicz, Janina Miziołek, Paweł Piech, Rafał Piekarski, Elzbieta Płaszczyk, Jolanta Podwysocka, Anna Rabiega, Michał Sobczyk, Andrzej Walczak, Łukasz Waszak, Ewa Wierzbowska, Patrycja Wojtaszczyk, Bożena Ziemniewicz, Włodzimierz Żółkowski, Katarzyna Dęga, Jacek Jędrzejczak, Małgorzata Kowalska-Sikora, Piotr Kowalski, Monika Krajewska, Jolanta Woźnicka, Maria Nowakowska
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Milena Bronk, Paweł Buczyński, Zdzisława Hołubowska, Paulina Kremer, Marta Makuch, Małgorzata Niemkiewicz, Marek Olechnowicz, Mirosław Plakwicz, Agnieszka Pluskota, Tadeusz Podymiak, Justyna Rogińska, Piotr Stec, Michał Szulta, Krzysztof Urban, Jerzy Boczoń, Mariusz Kowalik