Inicjując w 2014 r. ogólnopolską debatę III sektor dla Polski, rozpoczęto prace nad długofalowym planem rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. W procesie tym, drogą dyskusji regionalnych, opracowań, konferencji i konsultacji, wzięło udział ponad 2500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z całego kraju. Ponadto Sieć SPLOT i OFOP zaprosili do współpracy w ramach Krajowego Panelu Ekspertów przedstawicieli wszystkich województw oraz wielu znaczących organizacji sieciowych o charakterze branżowym. Grupa ta przyjęła na siebie szereg kluczowych dla całego procesu zadań i obowiązków, m.in.:

 • całościowe wsparcie procesu tworzenia Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego (SMD),
 • opracowanie koncepcji dokumentu (zakres, struktura) we współpracy z komitetem redakcyjnym i na jego użytek ,
 • wsparcie w formułowaniu ekspertyz regionalnych (przez RPE)  i sieciowych (przez federacje),
 • określenie trzech tematów, które będą opracowane dla KPE przez ekspertów, jako uzupełniające tematy regionalne, federacyjne i ogólnopolskie,
 • akceptacja kształtu SMD na podstawie materiału zaproponowanego przez komitet redakcyjny na użytek OFIP-u,
 • pomoc w prezentacji SMD podczas OFIP-u (14-15 września 2014 r.),
 • udział w opracowaniu ostatecznego kształtu Strategicznej Mapy Drogowej na podstawie rekomendacji pozyskanych podczas OFIP-u,
 • konsultowanie opracowań tematów regionalnych po OFIP-ie,
 • udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu III sektor dla Polski,
 • udział w konferencji „Rok po OFIP-ie” (15-16 października 2015 r.),
 • udział w opracowaniu koncepcji implementacji SMD i pomoc we wdrażaniu jej zapisów w dokumentach i procedurach krajowych, regionalnych i lokalnych.


W czerwcu 2014 r. zostało wystosowane dodatkowe zaproszenie do 50 największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych, dzięki czemu w prace KPE włączyło się więcej środowisk, zarówno federacji, jak i większych organizacji.
Również niektóre organizacje ogólnopolskie podjęły się opracowania konkretnych tematów:

 • Usługi społeczne realizowane przez NGO, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Organizacje jako pracodawca, Federacja Banków Żywności
 • Federalizacja i rzecznictwo, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Wolontariat, Sieć Centrów Wolontariatu.


Krajowy Panel Ekspertów w ciągu nieco ponad roku (od 21 maja 2014 do 3 września 2015 r.) spotykał się sześć razy, pracując w oparciu o zatwierdzony na drugim spotkaniu regulamin. Dodatkowo członkinie i członkowie panelu uczestniczyli  w debatach (m.in. na OFIP-ie), a pomiędzy spotkaniami korzystali z narzędzi internetowych i pomocy ekspertów zewnętrznych. KPE powołał również pięcioosobowy zespół redakcyjny, który odpowiadał za ostateczny kształt SMD i dokumentów towarzyszących. Strategiczna Mapa Drogowa powstała więc  w dużej mierze dzięki efektywnej pracy kilkudziesięciu osób tworzących Krajowy Panel Ekspertów, co jest z pewnością inspirującym przykładem poszukiwania wspólnych wartości  i rozwiązań przez polski sektor pozarządowy.

 

LISTA CZŁONKÓW KRAJOWEGO PANELU EKSPERTÓW

Imię i Nazwisko

adres e-mail

Organizacja

Justyna Duriasz-Bułhak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja Wspomagania Wsi
Tomasz Schimanek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Arkadiusz Jachimowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Michał Braun Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Łukasz Domagała Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Weronika Czyżewska-Waglowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. OFOP
Przemysław Dziewitek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
Jerzy Boczoń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Katarzyna Sadło Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Julia Kluczyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja im. Stefana Batorego
Grzegorz Grabowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zielonkowskie Forum Samorządowe
Krzysztof Kwatera Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”; Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nowej Huty
Zbigniew Wejcman Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Stowarzyszenie BORIS
Monika Łagodzińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. "Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA "
Łukasz Cieśliński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pracownia Pozarządowa
Piotr Stoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Elżbieta Tołwińska-Królikowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Federacja Inicjatyw Oświatowych
Miłosz Ukleja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Agnieszka Olender Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
Barbara Jakubiec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fundacja e-media na rzecz dziedzictwa kultury, Sopot