ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W REALIZACJĘ SMD! 

Jako organizacje pozarządowe wszyscy w jakiś sposób włączamy się w rozwój Polski. Wydaje się jednak, że robimy to zazwyczaj na własną rękę, w sposób spontaniczny, zbyt mało zorganizowany, a zatem zbyt mało skuteczny. Polska potrzebuje silnego sektora obywatelskiego. Sektor obywatelski potrzebuje swojej wizji rozwoju.

Po fali debat i konsultacji wspólnie opracowaliśmy Strategiczną Mapę Drogową. Wiemy, dokąd powinniśmy zmierzać. Wiemy, co mamy robić, aby powrócić jako równorzędny partner administracji publicznej i przedsiębiorców do działań na rzecz rozwoju kraju. Dziękujemy Wam za dotychczasowy wysiłek. Ale to nie koniec pracy.

Wdrażanie Mapy jest tak zaplanowane, aby każda zainteresowana organizacja mogła wziąć udział we wspólnej pracy i do tej pracy na rzecz rozpoznawalnego, lubianego i skutecznego sektora obywatelskiego wszystkich zapraszamy. Jednak pełne zaangażowanie umożliwiają Partnerstwa Tematyczne. Dzięki nim organizacje wspólnie wypracują sposób wdrożenia głównych kierunków działań i będą te działania systematycznie i konsekwentnie wdrażać. W Partnerstwach Tematycznych jest siła i kreatywność. Od nich zależy powodzenie i skuteczność naszych działań. 

Mapa określa trzydzieści trzy główne kierunki działań. To kluczowe zmiany, które wspólnie musimy przeprowadzić, aby osiągnąć nasz główny cel – Polskę silną sektorem obywatelskim. Każda z organizacji, każdy z działaczy, pracowników, wolontariuszy ma tu pole do działania. 

Zachęcamy więc wszystkie organizacje do włączenia się w realizację wspólnego celu, podejmowania inicjatyw i włączania się w działania innych, ale także do rzetelnej wymiany informacji o efektach swojej pracy. Apelujemy zwłaszcza do skupiających organizacje federacji, aby stały się lokomotywami tych partnerstw. Zdajemy sobie sprawę, że to ciężka i odpowiedzialna praca, ale nikt za nas tego nie zrobi. Apelujemy o wytrwałość, odpowiedzialność i solidarność w działaniu. 

Strona internetowa SMD pomoże Państwu odnaleźć dorobek projektu, ale co ważniejsze, pomoże aktywnie włączyć się w działania Partnerstw Tematycznych - zapraszamy do odwiedzania i kontaktu!